" Tiệm giặt sấy khu tôi sống" 

Wash Friends luôn ở bên bạn. 

Wash Friends - Thương hiệu gần gũi và quen thuộc với mọi nhà.

" KOREA & VIỆT NAM"   

Thương hiệu Giặt sấy số 1 Hàn Quốc

Easy Wash

Wash Friends - dễ dàng cho chủ cửa hàng vận hành và dễ dàng sử dụng cho khách hàng với chức năng giặt sấy bằng COIN

       

 

 

 

" Dẫn đầu xu hướng giặt sấy - Wash Friends"

Xu hướng giặt là

Thương hiệu dẫn đầu xu hướng, thay đổi nhanh chóng cách giặt giũ của bạn trong tương lai. 

 

BẢN QUYỀN THUỘC VỀ Wash Friends | Cung cấp bởi Sapo