Wash Friends có đội ngũ kỹ thuật thi công lắp đặt máy giặt sấy cho phòng giặt là. 

Chúng tôi thi công hoàn thiện từ khâu khảo sát, đo đạc mặt bằng, tư vấn, bản vẽ kỹ thuật 2D và mô hình cửa hàng 3D hoàn chỉnh. 

       
         
   

 

Quy trình A/S 

 

 

Quy trình làm việc kỹ thuật Wash Friends 

             
             

Khảo sát mặt bằng

Chúng tôi sẽ chụp ảnh khu vực cần thi 

công

 

Thăm dò đo lường

Ghi lại các thông tin kích thước về mặt bằng

 

Bản vẽ 2D

Wash Friends cung cấp bản vẽ thi công

 

Bản vẽ 3D

Mô hình 3D được thiết kế hoàn hảo

 

 

 

BẢN QUYỀN THUỘC VỀ Wash Friends | Cung cấp bởi Sapo