">
fbimg
main01

WASHFRIENDS

Wash Friends

sub01
point

Tiệm giặt sấy Khu tôi sống

Wash Friends luôn ở bên cạnh bạn.

Wash Friends
Thương hiệu gần gũi và quen thuộc với mọi nhà.

point

KOREA&VIETNAM

Thương hiệu Tiệm giặt là

Easy Wash
Wash Friends – dễ dàng cho chủ cửa hàng vận hành
và dễ dàng cho khách hàng sử dụng.

sub01
sub01
point

Dẫn đầu xu hướng
Wash Friends

Xu hướng giặt là

Thương hiệu dẫn đầu xu hướng thay đổi nhanh chóng